ຂ່າວ ເຫດການ ກ່ຽວກັບພາສາລາວໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື
ຊ່ວຍປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕໍ່ກັບຮ່າງມາດຕະຖານແປ້ນພີມພາສາລາວໃນລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື

ເຖິງບັນດາທ່ານນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາພາສາລາວໃນລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື, ຂໍຄວາມກະລຸນາ ຊ່ວຍ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕໍ່ ກັບຮ່າງມາດຕະຖານແປ້ນພີມພາສາລາວ  ແລະ  ມາດຕະຖານຕົວອັກສອນລາວເພັດຊະລາດ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມື ຖື ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເປັນເອກະພາບ  ທາງພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ໂປຼແກຼມແປ້ນພີມພາສາລາວ  ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື ຕາມມາດຕະຖານນີ້  ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າສຳລັບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳບັນດາທ່ານ :
ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນມາດຕະຖານແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື doc
ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນມາດຕະຖານແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື pdf
ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນມາດຕະຖານຕົວອັກສອນລາວເພັດຊະລາດ pdf
ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາພາສາລາວ ໃນລະບົບໄອຊີທີ
ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2014 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີ ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາພາສາ ລາວ ໃນລະບົບໄອຊີທີ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສປປ ລາວ
ກັບ ບໍລິສັດ ຫວຽດເທວກຣຸບ, ສສ ຫວຽດນາມ. :

ອ່ານຕໍ່
ຜົນຂອງການເລືອກຮ່າງແປ້ນພິມພາສາລາວໃນລະບົບມືຖື
ກ່ອນອື່ນທາງທີມງານຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳທຸກໆທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມໃຫ້ຄະແນນ ບັນດາຮ່າງແປ້ນພິມຕ່າງໆ. ຜ່ານການສັງລວມຜົນການໃຫ້ຄະແນນ, ພວກເຮົາຂໍລາຍງານຜົນຂອງການສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ໃຫ້ ຄະແນນຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ອ່ານຕໍ່
ພາສາລາວໄດ້ບັນຈຸ ເຂົ້າໃນລະບົບ ກູເກຼິນ (Lao language in Google) ເປັນພາສາທີ່ 65
ບໍລິສັດ ກູເກຼິນ (Google) ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນລະດັບໃຫຍ່ ໃນໂລກ
ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີສະມາຊິກຜູ້ຊົມໃຊ້ຫລາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການ ລະບົບອີເມຣ ແລະ
ລະບົບແຜນທີ່ແບບເອເລັກໂຕຼນິກຕາມພາບຖ່າຍຜ່ານດຽວທຽມ.
ອ່ານຕໍ່
ແຈ້ງການນຳໃຊ້ຟອນເພັດຊະລາດ
ການນຳໃຊ້ພາສາລາວ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ແບບ ອັກສອນແຕກຕ່າງກັນ ອັນເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສານດ້ວຍກັນ.
ອ່ານຕໍ່
ເປິດການນໍາໃຊ້ ຕົວອັກສອນລາວ (ເພັດຊະລາດ)
ຊາດລາວ ເປັນຊາດໜຶ່ງ ທີ່ມີພາສາ ແລະ ຕົວອັກສອນ ເປັນຂອງຕົນເອງ ຮຽກວ່າ ພາສາລາວ ແລະ ຕົວ ອັກ ສອນລາວ. ພາສາລາວ ກໍາເນີດຂື້ນ ພ້ອມໆ ກັບການກໍາເນີດ ຂອງຊົນຊາດລາວ, ເປັນພາສາທີ່ເກົ່າແກ່ ພາສາ ໜຶ່ງ ຢູ່ໃນອາຊີ ອາຄະເນ. ສ່ວນຕົວອັກສອນລາວ ນັ້ນໄດ້ຖືກປະດິດ ໃນສະໄໝ ຂຸນຫລວງ ສີເມົາ, ເຈົ້າປົກ
ຄອງເມືອງງາຍລາວ.
ອ່ານຕໍ່
ຜົນຂອງການສັງລວມບັນຫາ ແລະ ການປັບປຸງຟອນເພັດຊະລາດ
ກ່ອນອື່ນທາງທີມງານ ຕອ້ງຂໍຂອບໃຈນໍາທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານເວັບໄຊເພັດຊະລາດ, ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ທ່ານທີ່
ໄດ້ເຂົ້າໄປພົວພັນຫາພວກເຮົາ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບຟອນເພັດຊະລາດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:.
ອ່ານຕໍ່


ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ມື້ນີ້: 1355
ມື້ວານ: 1258
ທັງໝົດ: 515101
ເຖິງບັນດາທ່ານນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາພາສາລາວໃນລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື, ຂໍຄວາມກະລຸນາ ຊ່ວຍປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕໍ່ກັບຮ່າງມາດຕະຖານແປ້ນພີມພາສາລາວ ແລະ ມາດຕະຖານຕົວອັກ   ສອນລາວເພັດຊະລາດ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເປັນເອກະພາບ   ທາງພວກ ເຮົາ ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ  ພັດທະນາ  ໂປຣແກຣມແປ້ນພີມພາສາລາວ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ  ແລະ  ມືຖື  ຕາມມາດຕະຖານນີ້  ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າສຳລັບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳບັນດາທ່ານ
ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນມາດຕະຖານແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື doc
ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນມາດຕະຖານແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື pdf
ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນມາດຕະຖານຕົວອັກສອນລາວເພັດຊະລາດ pdf

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຄຳເຫັນ:

ໂທ:      

ອີເມວ: