ດາວໂຫຼດ

ຟອນເພັດຊະລາດ edit(31/07/2012)
ຟອນເພັດຊະລາດ ທັງໝົດ (ທຳມະດາ, ຕົວໜາ, ຕົວເນື້ງ ແລະ ຕົວໜາແບບເນີ້ງ) edit(31/07/2012)
ຟອນເພັດຊະລາດ ສຳລັບຕິດຕັ້ງ
ໂປຣແກຣມ ປ່ຽນຟອນ ສຳລັບຟາຍ txt
ໂປຣແກຣມ ວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-ອັງກິດ-ລາວ
ໂປຣແກຣມ ແປ້ນພິມ ພາສາລາວ
ໂປຣແກຣມເສີມ ໃຊ້ໃນການຈັດແຖວ, ຕັດພະຍາງ, ໂປຼແກຼມປ່ຽນຟອນ, ໂປຼແກຼມວັດຈະນານຸກົມລາວ...ສໍາລັບ MS office 2003, 2007, 2010
ໂປຣແກຣມ ກ່າຍຕົວໜັງສືຈາກ ຮູບຖ່າຍ
ໂປຼແກຼມ ລາວ-OFFICE 2007
ເວບບຣາວເຊີ ພາສາລາວ
Microsoft .NET Framework3.5 X86
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ມື້ນີ້: 145
ມື້ວານ: 371
ທັງໝົດ: 355786
>>