ຂ່າວ ເຫດການ ກ່ຽວກັບພາສາລາວໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື
ພິທີເປີດໂຕ ໂປຣແກຣມຟອນເພັດຊະລາດ ແລະ ແປ້ນພິມພາສາລາວໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື
ໃນຍຸກແຫ່ງສັງຄົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນຂອງການ ດຳລົງຊີວີດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ. ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບຮູ້ ແລະ ສື່ສານ ເປັນພາສາ ຂອງຕົນໄດ້ນັ້ນ ຈື່ງກາຍເປັນຄວາມຈຳເປັນ ...
ອ່ານຕໍ່
ໂປຣແກຣມພິມພາສາລາວເທິງລະບົບ iOS 8+
Lao keyboard ຫຼື ແປ້ນພີມພາສາລາວ ແມ່ນແປ້ນພີມສຳລັບຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນ iPhone ແລະ iPad ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ iOS 8 ຂື້ນເມືອ. ເປັນແປ້ນພິມທີ່ມີທັງ 3 ແຖວ ແລະ 4 ແຖວ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເລືອກໃຊ້ ແລະ ສາມາດພິມພາສາລາວຢູ່ທຸກໂປຣແກຣມຂອງ iPhone ແລະ iPad.
ໂປຣແກຣມພິມພາສາລາວເທິງລະບົບ Windows Phone
ໂປຣແກຣມພີມລາວແມ່ນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ພີມພາສາລາວ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດພີມ ແລ້ວກ່າຍເອົາ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມພາສາລາວໄປໃຊ້ເທິງບັນດາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Facebook, LINE, SMS ແລະ ອື່ນໆ. ໂປຣແກຣມພີມລາວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບເຄື່ອງມືຖື ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ Windows phone 8 ແລະ Windows phone 8.1 ຂື້ນເມືອ.
ໂປຣແກຣມແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ Android ເທິງ Google Play Store
Lao keyboard ຫຼື ແປ້ນພີມພາສາລາວ ແມ່ນແປ້ນພີມສຳລັບຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນ ເຄື່ອງມືຖື Samsung ແລະ Tablet ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android. ເປັນແປ້ນພິມທີ່ມີທັງ 3 ແຖວ ແລະ 4 ແຖວ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເລືອກໃຊ້ ແລະ ສາມາດພິມພາສາລາວຢູ່ທຸກໂປຣແກຣມຂອງ ເຄື່ອງ Samsung ແລະ Tablet ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android.
ຟອນເພັດຊະຣາດໂອທີ ສຳລັບ Android ເທິງ Google Play Store
ໂປຣແກຣມຟອນເພັດຊະລາດ ໂອທີ ແມ່ນໂປຣແກຣມຟອນທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນ ເຄື່ອງມືຖືທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ Android ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຖື Samsung ແລະ Tablet ຕະກຸນ Galaxy S, Galaxy Cooper, Galaxy Ace, Galaxy S II ແລະ Galaxy Tab 7, Tab 7 plus, Tab 8.9, Tab 10.1 ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android.
Lao Keyboard Privacy Policy
This is the privacy policy for Lao keyboard, the way to use our product, limitation of using, the
source of installing and the right that you have on this keyboard. Read more
ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາພາສາລາວ ໃນລະບົບໄອຊີທີ
ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2014 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີ ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາພາສາ ລາວ ໃນລະບົບໄອຊີທີ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ຫວຽດເທວກຣຸບ, ສສ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານຕໍ່
ຜົນຂອງການເລືອກຮ່າງແປ້ນພິມພາສາລາວໃນລະບົບມືຖື
ກ່ອນອື່ນທາງທີມງານຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳທຸກໆທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມໃຫ້ຄະແນນ ບັນດາຮ່າງແປ້ນພິມຕ່າງໆ. ຜ່ານການສັງລວມຜົນການໃຫ້ຄະແນນ, ພວກເຮົາຂໍລາຍງານຜົນຂອງການສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ໃຫ້ ຄະແນນຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ອ່ານຕໍ່
ພາສາລາວໄດ້ບັນຈຸ ເຂົ້າໃນລະບົບ ກູເກຼິນ (Lao language in Google) ເປັນພາສາທີ່ 65
ບໍລິສັດ ກູເກຼິນ (Google) ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນລະດັບໃຫຍ່ ໃນໂລກ
ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີສະມາຊິກຜູ້ຊົມໃຊ້ຫລາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການ ລະບົບອີເມຣ ແລະ
ລະບົບແຜນທີ່ແບບເອເລັກໂຕຼນິກຕາມພາບຖ່າຍຜ່ານດຽວທຽມ. ອ່ານຕໍ່
ແຈ້ງການນຳໃຊ້ຟອນເພັດຊະລາດ
ການນຳໃຊ້ພາສາລາວ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ແບບ ອັກສອນແຕກຕ່າງກັນ ອັນເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສານດ້ວຍກັນ.
ອ່ານຕໍ່
ເປິດການນໍາໃຊ້ ຕົວອັກສອນລາວ (ເພັດຊະລາດ)
ຊາດລາວ ເປັນຊາດໜຶ່ງ ທີ່ມີພາສາ ແລະ ຕົວອັກສອນ ເປັນຂອງຕົນເອງ ຮຽກວ່າ ພາສາລາວ ແລະ ຕົວ ອັກ ສອນລາວ. ພາສາລາວ ກໍາເນີດຂື້ນ ພ້ອມໆ ກັບການກໍາເນີດ ຂອງຊົນຊາດລາວ, ເປັນພາສາທີ່ເກົ່າແກ່ ພາສາ ໜຶ່ງ ຢູ່ໃນອາຊີ ອາຄະເນ. ສ່ວນຕົວອັກສອນລາວ ນັ້ນໄດ້ຖືກປະດິດ ໃນສະໄໝ ຂຸນຫລວງ ສີເມົາ, ເຈົ້າປົກ ຄອງເມືອງງາຍລາວ. ອ່ານຕໍ່
ຜົນຂອງການສັງລວມບັນຫາ ແລະ ການປັບປຸງຟອນເພັດຊະລາດ
ກ່ອນອື່ນທາງທີມງານ ຕອ້ງຂໍຂອບໃຈນໍາທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານເວັບໄຊເພັດຊະລາດ, ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ທ່ານທີ່
ໄດ້ເຂົ້າໄປພົວພັນຫາພວກເຮົາ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບຟອນເພັດຊະລາດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:. ອ່ານຕໍ່


>>>>>>>>>>>>